Menu

Disclaimer

De informatie die op deze site wordt verstrekt, zoals tekst, grafische voorstellingen en afbeeldingen, is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het mag niet worden opgevat als medische zorg of medisch advies en is geen vervanging voor medische zorg die door artsen of opgeleid medisch personeel wordt gegeven. Keto-cool.com beoefent op geen enkele manier een geneeskundige activiteit, noch geeft het een medisch advies, een medische diagnose, een medische behandeling of enige andere medische dienst. Vraag altijd advies aan uw arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener(s) wanneer u symptomen of gezondheidsproblemen ondervindt, of voordat u met een nieuwe behandeling begint. Keto-cool.com is niet verantwoordelijk voor eventuele onnauwkeurigheden, omissies of redactionele fouten, of voor de gevolgen die voortvloeien uit de verstrekte informatie. Door deze site te blijven bekijken, geven bezoekers aan deze voorwaarden te aanvaarden. Bezoekers die deze voorwaarden niet aanvaarden, worden niet geacht deze website verder te betreden, te gebruiken, er interactie mee te hebben of te te bekijken.

De meeste recepten op keto-cool.com worden berekend met de “CetoZ, la calculatrice du regime cetogene” berekeningsmethode. De resulterende berekeningen en hoeveelheden van de ingrediënten zullen NIET compatibel zijn met andere methoden van maaltijdberekening.

Recepten en informatie op deze site mogen niet worden gebruikt zonder raadpleging van een medische professional die ervaring heeft met het toedienen van ketogene voeding. Hoewel sommige recepten die op keto-cool.com zijn gevonden mogelijk zijn geverifieerd als “ketogeen” door gekwalificeerde diëtisten, zijn ze niet afgestemd op de specifieke voedingsbehoeften van alle individuen. Ernstige schade en zelfs de dood kan optreden als het ketogene dieet wordt gebruikt zonder dat er sprake is van goed toezicht door medische professionals. Het ketogene dieet in welke vorm of verhouding dan ook mag NOOIT worden gestart zonder de begeleiding van een gekwalificeerd ketogeen dieetteam.

Het is uw verantwoordelijkheid om de informatie en de resultaten van de tools die ik ter beschikking stel te evalueren. Als u een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg bent, dient u uw professionele beoordelingsvermogen te gebruiken bij het evalueren van informatie en we raden u aan om de informatie op onze website te bevestigen met andere bronnen voordat u enige behandeling of actie op basis daarvan onderneemt. Als u een consument bent, dient u de informatie samen met uw arts of een andere gekwalificeerde zorgprofessional te evalueren.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.